Vytvorte si bezpečný svet elektriny a spoľahlivých komunikačných sieti. V starších budovách je stav elektroinštalácie konzervovaný nezriedka aj 30 a viac rokov. Prirodzene, takáto elektroinštalácia nedokáže bezpečne a spoľahlivo plniť svoju funkciu v súlade s aktuálnymi požiadavkami, ktoré stanovuje norma. Jediným východiskom je rekonštrukcia. Prax však býva taká, že pri rekonštrukciách menšieho rozsahu kladieme dôraz najmä na estetické hľadisko, takže kým elektroinštalácia ukrytá pod omietkami plní svoju funkciu, necítime nutnosť ju meniť. Pri takomto prístupe je však len otázkou času, kedy inštalácia zlyhá a my budeme musieť riešiť havarijný stav, ktorému sme mohli predísť. Preto by sme si mali uvedomiť, že bezpečnosť a funkčnosť elektrickej inštalácie má svoj význam, a postarať sa o jej rekonštrukciu, kým nie je neskoro.
bezpečný svet elektriny safe world of electricity
IMTEC
Hot line 0905 616 753 e-mail: imtec@imtec.sk
Aké služby ponúkame? Dodávky zariadení - Inštalácie - Opravy - Servis - elektroinštalácie - elektrických rozvodov ( priemyselných objektov, predajní, administratívnych budov ) - elektrických rozvádzačov - elektromerových rozvádzačov - odborné prehliadky ( revízie ) - inštalácie štrukturovanej kabeláže ( počítačové a komunikačné siete - zariadenia ) - dodávku a inštaláciu zabezpečovacích systémov ( alarmy, požiarne hlásiče ) - kamerové systémy ( monitoring objektov so záznamom na HDD ) - vstupové a dochádzkové systémy - dodávky a servis výpočtovej techniky
KlimaShop IMTEC