Inštalácia počítačových sietí - záložných zdrojov UPS - Komunikačné audio a video zariadenía
Lokálne siete LAN + rozšírenie WIFI siete lokálne siete LAN (Local Area Network) miestna počítačová sieť (niekoľko desiatok uzlov - pracovných staníc, serverov a sieťových periférnych zariadení) v rámci jednej alebo viacerých susedných budov,
Komunikačné a dorozumievecie systémy Základom pre dobré zabezpečenie domu, bytu v bytovej výstavbe je možnosť kvalitnej komunikácie medzi bytom a návštevou. Za týmto účelom sa využívajú tlačidlové tablá umiestnené pri hlavnej bráne a domáce telefóny inštalované v bytoch. Svoje miesto tu majú aj video komunikačné zariadenia vhodné najmä pre rodinné domy a menšie firmy.
OnLine UPS systémy OnLine UPS systémy sa používajú pre zaistenie prevádzky serverov a zariadení v kritickej prevádzke. Celá záťaž je pripojená priamo k meniču. Ten zaistí napájanie priamo z akumulátora, ktorý je priebežne dobíjaný z elektrickej siete. Ak verejná napájacia sieť zlyhá, napájanie z akumulátora pokračuje ďalej ako doposiaľ. Pripojený počítač však obdrží signál o výpadku, aby vedel pripraviť všetko potrebné. Práve tento model očakávajú používatelia ak sa vysloví skratka UPS.
IMTEC
inštalácie sieťových systémov installation of network systems