Elektronické zabezpečovacie systémy -  Kamerové systémy - Požiarne systémy
Zabezpečovacie systémy ( EZS ) Ako si zabezpečiť dom, byt alebo kancelláriu? Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu.
Elektronická požiarna signalizácia ( EPS ) Normy pre požiarnu bezpečnosť a posúdenia objektov určujú, či bude treba, okrem štandardných protipožiarnych opatrení (únikové východy, hasiace prístroje, odvetranie, núdzové schodištia) v objekte inštalovať systém elektronické protipožiarnej ochrany EPS. V prípade, že požiarna správa priamo vyžaduje inštaláciu systému EPS, jedná sa o objekt s vyšším rizikom vzniku požiaru a ohrozenie osôb. V takom prípade je nutné vybaviť budovu samostatnou ústredňou EPS, vrátane poplachového výstupu na HZS alebo do miesta s trvalou obsluhou 24 hodín.
IMTEC
zabezpečovacia technika - alarmy safety technology - alarms
Bezpečnostné kamerové systémy ( CSS ) Kamerový systém vám umožní prezeranie, nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej firmy, obchodu, kancelárie, domu atď. Vybraný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo cez telefónnu linku, počítačovú sieť prípadne internet. Vždy budete vedieť, čo sa v ňom práve deje.